Om MediaPaper

MediaPaper är en produkt och en tjänst från WebbPartner AB i Vimmerby. Vår ambition är att erbjuda en konkurrenskraftig produkt tillsammans med en hög servicegrad, till ett av marknadens lägsta priser.

 

Med enkel hantering och hög kvalitet ska MediaPaper ge användaren bästa möjliga läsupplevelse på ett informativt sätt.

 

Med kontinuerlig produktutveckling skall MediaPaper följa marknadens behov och alltid vara ett självklart alternativ till liknande produkter på marknaden.

 

Med smidig administration till låg kostnad ska MediaPaper underlätta kundens hantering av digital publicering.

 

Med unika kundanpassningar ska MediaPaper möta kundens behov och vara det bästa alternativet för kundens målgrupp.

 

MediaPaper i PC, MAC, iPad och iPhone